Колектив кафедри
Сорокіна Олена Юріївна
Завідуюча кафедри медицини катастроф та військової медицини, заступник проректора з лікувальної роботи ДЗ «ДМА МОЗ України», доктор медичних наук, доцент.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив засобів для реґіонарного знеболювання на адаптаційні можливості функціонального стану серцево-судинної системи у хворих при урологічних операціях (експериментально-клінічне дослідження)”. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему „Органопротекторна інтенсивна терапія при оперативному лікуванні тяжких опіків”.

Є діючим членом Європейської асоціації комбустіологів, з 2014 р. – член Європейської асоціації клінічного харчування. Автор 188 друкованих робіт, 1 раціоналізаторської пропозиції. У співавторстві підготувала 2 методичні рекомендації, 2 інформаційних листа про нововведення в системі охорони здоров’я, 3 підручника, затверджених проблемною комісією МОЗ України як підручник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (Хірургія ІІ том, Хірургія ІІІ том, Медицина невідкладних станів), 1 керівництво для практичних лікарів, 2 навчально-методичних посібника, які допущено до друку з грифом: «Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія”.

Заказнов Володимир Федорович
заступник завідуючої кафедри -начальник учбової частини. , підполковник запасу. 

 виконує всі види навчальної роботи в об'ємах згідно розрахункового педагогічного навантаження; -    бере участь в підготовці підручників, методичних розробок, навчальних та наглядних посібників; -    приймає участь у роботі з оптимізації навчального процесу;

-    веде облікову та звітну документацію згідно встановленого порядку Відповідальний за проведення занять з дисципліни:Загальна тактика” та Загальновійськова підготовка”;Організація медичного забезпечення населення” для студентів 4 курсу лікувальна справа”, педіатрія”, медико-профілактична справа”;Цивільний захист” для іноземних студентів 4 курсу клінічна фармація”, фармація ”та 5 курсу стоматологія” вітчизняним та  російськомовним іноземним студентам

Буряк Тетяна Олександрівна
асистент кафедри профорг кафедри, куратор циклів ТУ та ПАЦ для лікарів-курсантів за фахом «Медицина невідкладних станів». Автор 15 друкованих робіт. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості розвитку та вплив інтенсивної терапії на енцефлопатію при опіковій хворобі» . 


Баркова Євгенія Володимирівна
асистент кафедри , відповідає за наукову роботу кафедри; . Автор 5 друкованих робіт Відповідає за ведення журналу кафедральних засідань. Виконує дисертаційну роботу «Оптимізація методів знеболення в комплексі невідкладної допомоги у постраждалих з травмою кінцівок на догоспітальному етапі» (кандидатська). Термін виконання 2016-2020 рр.

Кушніренко Андрій Григорович
викладач кафедри, кандидат медичних наук, доцент.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Клініко-експериментальне обгрунтування використання мінімально інвазивного штучного направленого перелому при лікуванні деформацій довгих кісток». У 2004 році одержав вчене зв

ання доцента кафедри медицини катастроф та військової медицини. Починаючи з 1995 року було опубліковано 36 друкованих наукових праць і отримано 3 патенти на винаходи з питань ортопедії і травматології. Відповідає за викладання дисциплін:

 • „Медицина надзвичайних ситуацій” - для студентів 2 курсу „лікувальна справа” іноземних студентів, „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів, 4-го курсу „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів в. т. ч. з англійською формою навчання;
 • викладання дисципліни „Цивільний захист” для студентів 4 курсу „лікувальна справа” іноземним, англомовним студентам та англомовним студентам 5 курсу „стоматологія”.

Співавтор навчальних посібників до практичних занять з дисциплін „ Медицина надзвичайних ситуацій ” та „ Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці ”

Карлович Олександр Леонардович
старший викладач кафедри, підполковник медичної служби у відставці.

Відповідає за ведення звітної документації кафедри по навчальному процесу, планування та звіт педагогічного навантаження на семестр навчального року по всіх дисциплінах кафедри, навчально-методичну роботу кафедри. Відповідає за викладання дисциплін:

 • „Медичний захист військ” (для студентів 4-го курсу медичних факультетів);
 • „Медицина надзвичайних ситуацій”- для студентів 2 курсу „лікувальна справа” іноземних студентів, „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів, 4-го курсу „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів.

Відповідає за матеріальну базу 515 навчальної кімнати ;член моніторингової групи III медичного факультету.

Співавтор навчальних посібників до практичних занять з дисциплін „ Медицина надзвичайних ситуацій ” та „ Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці ”

Березнюк Олег Петрович
старший викладач кафедри, підполковник медичної служби запасу.

Відповідає за ведення сайту кафедри. Співавтор навчальних посібників до практичних занять з дисциплін „Медицина надзвичайних ситуацій” та „Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці”, допущено до друку з грифом: «Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України». Відповідає за викладання дисциплін:

 • „Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці” для студентів 1 курсу „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів, в.т.ч.з англомовними, для студентів 1 курсу „клінічна фармація”(очна і заочна форма навчання), „ фармація ”з вітчизняними та іноземними студентами;
 • для студентів 1 курсу „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа” в. т. ч. з англійською формою навчання

Бабенко Володимир Олександрович
 викладач кафедри, підполковник медичної служби у відставці.

 Відповідає за викладання дисциплін:

 • „Медичний захист військ” (для студентів 4-го курсу медичних факультетів);
 • Організація медичного забезпечення військ


Болонська Анна Віталіївна 

 -асистент кафедри , відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі;куратор інтернів 1-2 років навчання за фахом «Медицина невідкладних станів»

- відповідає за ведення журналу кафедральних засідань

Кохан Леонід Павлович
викладач кафедри, кандидат медичних наук, полковник медичної служби у відставці.

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію при ВНДІ загальної судової психіатрії ім. Сербського В.П. Відповідає за викладання дисциплін:

 • „Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці” для студентів 1 курсу „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів,
 • 2 курсу „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа”.
 

Данченко Євген Анатолійович

викладач кафедри, підполковник медичної служби у відставці.

Відповідає за викладання  дисциплін:

 • Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці” для студентів 1 курсу   стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів,
 • 1курсу лікувальна справа”, педіатрія”, медико-профілактична справа”.

   
   Чернета Валерій Миколайович
  начальник відділення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки
  відповідає за виховну роботу на кафедрі