Колектив

Колектив кафедри

Сорокіна Олена Юріївна

Завідуюча кафедри медицини катастроф та військової медицини, заступник проректора з лікувальної роботи ДЗ «ДМА МОЗ України», доктор медичних наук, професор.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив засобів для реґіонарного знеболювання на адаптаційні можливості функціонального стану серцево-судинної системи у хворих при урологічних операціях (експериментально-клінічне дослідження)”. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему „Органопротекторна інтенсивна терапія при оперативному лікуванні тяжких опіків”.

Є діючим членом Європейської асоціації комбустіологів, з 2014 р. – член Європейської асоціації клінічного харчування. Автор 188 друкованих робіт, 1 раціоналізаторської пропозиції. У співавторстві підготувала 2 методичні рекомендації, 2 інформаційних листа про нововведення в системі охорони здоров’я, 3 підручника, затверджених проблемною комісією МОЗ України як підручник для студентів вищих н

авчальних закладів III-IV рівня акредитації (Хірургія ІІ том, Хірургія ІІІ том, Медицина невідкладних станів), 1 керівництво для практичних лікарів, 2 навчально-методичних посібника, які допущено до друку з грифом: «Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти за фахом

“Анестезіологія та інтенсивна терапія”.

Заказнов Володимир Федорович

заступник завідуючої кафедри -начальник учбової частини. , підполковник запасу.

виконує всі види навчальної роботи в об'ємах згідно розрахункового педагогічного навантаження; - бере участь в підготовці підручників, методичних розробок, навчальних та наглядних посібників; - приймає участь у роботі з оптимізації навчального процесу;

- веде облікову та звітну документацію згідно встановленого порядку Відповідальний за проведення занять з дисципліни:”Загальна тактика” та Загальновійськова підготовка”;

„Організація медичного забезпечення населення”

для студентів 4 курсу „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа”;„Цивільний захист” для іноземних студентів 4 курсу „клінічна фармація”, „фармація ”та 5 курсу „стоматологія” вітчизняним та російськомовним іноземним студентам

Буряк Тетяна Олександрівна

доцент кафедри профорг кафедри, куратор циклів ТУ та ПАЦ для лікарів-курсантів за фахом «Медицина невідкладних станів». Автор 15 друкованих робіт. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості розвитку та вплив інтенсивної терапії на енцефлопатію при опіковій хворобі» .

Баркова Євгенія Володимирівна

асистент кафедри , відповідає за наукову роботу кафедри; . Автор 5 друкованих робіт Відповідає за ведення журналу кафедральних засідань. Виконує дисертаційну роботу «Оптимізація методів знеболення в комплексі невідкладної допомоги у постраждалих з травмою кінцівок на догоспітальному етапі» (кандидатська). Термін виконання 2016-2020 рр.

Карлович Олександр Леонардович

старший викладач кафедри, підполковник медичної служби у відставці.

Відповідає за ведення звітної документації кафедри по навчальному процесу, планування та звіт педагогічного навантаження на семестр навчального року по всіх дисциплінах кафедри, навчально-методичну роботу кафедри. Відповідає за викладання дисциплін:

  • „Медичний захист військ” (для студентів 4-го курсу медичних факультетів);
  • „Медицина надзвичайних ситуацій”- для студентів 2 курсу „лікувальна справа” іноземних студентів, „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів, 4-го курсу „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів.

Відповідає за матеріальну базу 515 навчальної кімнати ;член моніторингової групи III медичного факультету.

Співавтор навчальних посібників до практичних занять з дисциплін „ Медицина надзвичайних ситуацій ” та „ Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці ”

Березнюк Олег Петрович

старший викладач кафедри, підполковник медичної служби запасу.

Відповідає за ведення сайту кафедри. Співавтор навчальних посібників до практичних занять з дисциплін „Медицина надзвичайних ситуацій” та „Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці”, допущено до друку з грифом: «Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України». Відповідає за викладання дисциплін:

  • „Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці” для студентів 1 курсу „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів, в.т.ч.з англомовними, для студентів 1 курсу „клінічна фармація”(очна і заочна форма навчання), „ фармація ”з вітчизняними та іноземними студентами;
  • для студентів 1 курсу „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа” в. т. ч. з англійською формою навчання

Бабенко Володимир Олександрович

викладач кафедри, підполковник медичної служби у відставці.

Відповідає за викладання дисциплін:

  • „Медичний захист військ” (для студентів 4-го курсу медичних факультетів);
  • Організація медичного забезпечення військ

Болонська Анна Віталіївна

-асистент кафедри , відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі;куратор інтернів 1-2 років навчання за фахом «Медицина невідкладних станів»

- відповідає за ведення журналу кафедральних засідань

Кохан Леонід Павлович

викладач кафедри, кандидат медичних наук, полковник медичної служби у відставці.

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію при ВНДІ загальної судової психіатрії ім. Сербського В.П. Відповідає за викладання дисциплін:

  • „Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці” для студентів 1 курсу „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів,
  • 2 курсу „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа”.

Данченко Євген Анатолійович

викладач кафедри, підполковник медичної служби у відставці.

Відповідає за викладання дисциплін:

  • „Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці” для студентів 1 курсу „стоматологія” вітчизняних та іноземних студентів,
  • 1курсу „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа”.

Чернета Валерій Миколайович

начальник відділення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки

відповідає за виховну роботу на кафедрі полковник запасу